Andel av omsättning 10%
Andel av EBITA 10%
Göte Mattsson
Senior Vice President Fluids & Mechanical Solutions
Kontakta

Fluids & Mechanical Solutions

Affärsområdets bolag erbjuder tekniska komponenter, såväl hydrauliska som mekaniska samt lösningar med högt teknikinnehåll till industrin i främst Skandinavien och Europa men även USA samt Asien.

Bolagen har betydande inslag av egna produkter och egen tillverkning samt tekniska handelsbolag. Viktiga produktområden är exempelvis filter, hydraulik, bilreservdelar, verktyg och transmission, industrifjädrar, VA- produkter samt belysning.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden.

Resultat 2020

  2020 2019 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 1 979 2 041 –3
EBITA, MSEK 268
279 –4
EBITA-marginal, % 13,5 13,7  
Avkastning på operativt kapital, % 15 17  
Medelantal anställda 681 693  

Nettoomsättning 2020

Bolag