Andel av omsättning 12%
Andel av EBITA 12%
Göte Mattson
Senior Vice President Fluids & Mechanical Solutions
Kontakta

Fluids & Mechanical Solutions

Detta affärsområdes bolag erbjuder hydrauliska och mekaniska komponenter till industrin i Norden, övriga Europa och Nordamerika. I affärsområdet ingår bolag med betydande inslag av egna produkter och egen tillverkning.

Kundsegmenten finns inom bygg och infrastruktur, bilverkstäder, verkstad, VA/VVS och kommersiella fordon. Viktiga produktområden är filter, hydraulik, verktyg och transmission, industrifjädrar, ventiler, VA-produkter, stålkonstruktioner, kompressorer, vik-/blockväggar, produktmärkning samt konstruktionsplaster.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden.

Resultat 2018

  2018 2017 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 1,980 1,859 7
EBITA, MSEK 262
233 12
EBITA-marginal, % 13,2 12,5  
Avkastning på operativt kapital, % 19 18  
Medelantal anställda 681 696  

Nettoomsättning 2018

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag