Andel av omsättning 11%
Andel av EBITA 11%
Göte Mattsson
Senior Vice President Fluids & Mechanical Solutions
Kontakta

Fluids & Mechanical Solutions

Affärsområdets bolag erbjuder tekniska komponenter, såväl hydrauliska som mekaniska samt lösningar med högt teknikinnehåll till industrin i främst Skandinavien och Europa men även USA samt Asien.

Bolagen har betydande inslag av egna produkter och egen tillverkning samt tekniska handelsbolag. Viktiga produktområden är exempelvis filter, hydraulik, bilreservdelar, verktyg och transmission, industrifjädrar, VA- produkter samt belysning.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden.

Resultat 2019

  2019 2018 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 2 041 1 980 3
EBITA, MSEK 279
262 6
EBITA-marginal, % 13,7 13,2  
Avkastning på operativt kapital, % 17 19  
Medelantal anställda 693 681  

Nettoomsättning 2019

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag