Andel av omsättning 11%
Andel av EBITA 11%
Göte Mattsson
Senior Vice President Industrial & Engineering
Kontakta

Fluids & Mechanical Solutions

Affärsområdets bolag erbjuder tekniska komponenter, såväl hydrauliska som mekaniska, samt lösningar med högt teknikinnehåll till industrin i främst Skandinavien och Europa men även USA samt Asien.

Bolagen har betydande inslag av egna produkter och egen tillverkning samt tekniska handelsbolag. Viktiga produktområden är exempelvis filter, hydraulik, bilreservdelar, verktyg och transmission, industrifjädrar, VA-produkter samt belysning.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden.

Resultat 2022

  2022 2021 Förändring, %
Nettoomsättning, mkr 2 970 2 367 25
EBITA, mkr 453
382 19
EBITA-marginal, % 15,3 16,1  
Avkastning på operativt kapital, % 20 21  
Medelantal anställda 867 752  

Nettoomsättning 2022

Bolag