Andel av omsättning 20%
Andel av EBITA 21%
Per-Olow Jansson
Senior Vice President Process, Energy & Water
Kontakta

Flow Technology

Bolagen inom affärsområdet Flow Technology erbjuder komponenter och system för att styra, mäta, övervaka och reglera flöden. I affärsområdet ingår bolag med olika specialiteter inom industriell flödesteknik.

Kunderna finns inom segmenten processindustri, livs- och läkemedelsindustri, VA/VVS, energi och marin. Produktområden inkluderar ventiler, rör och rörsystem, mätteknik, pumpar, hydraulik och industriell utrustning.

Affärsområdet har en stark marknadsposition framför allt i Sverige men även i norra Europa.

Resultat 2022

  2022 2021 Förändring, %
Nettoomsättning, mkr 5 407 4 301 26
EBITA, mkr 882 668 32
EBITA-marginal, % 16,3 15,5  
Avkastning på operativt kapital, % 31 29  
Medelantal anställda 1 201 1 126  

Nettoomsättning 2022

Bolag