Andel av omsättning 21%
Andel av EBITA 23%
Per-Olow Jansson
Senior Vice President Flow Technology
Kontakta

Flow Technology

Bolagen inom affärsområdet Flow Technology erbjuder komponenter och system för att styra, mäta, övervaka och reglera flöden. I affärsområdet ingår bolag med olika specialiteter inom industriell flödesteknik.

Kunderna finns inom segmenten processindustri, livs- och läkemedelsindustri, VA/VVS, energi och marin. Produktområden inkluderar ventiler, rör och rörsystem, mätteknik, pumpar, hydraulik och industriell utrustning.

Affärsområdet har en stark marknadsposition framför allt i Sverige men även i norra Europa.

Resultat 2020

  2020 2019 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 4 071 3 798 7
EBITA, MSEK 607 491 24
EBITA-marginal, % 14,9 12,9  
Avkastning på operativt kapital, % 30 26  
Medelantal anställda 1 072 1 058  

Nettoomsättning 2020

Bolag