Andel av omsättning 21%
Andel av EBITA 20%
Morgan O'Brien
Senior Vice President Flow Technology
Kontakta

Flow Technology

Bolagen inom affärsområdet Flow Technology erbjuder komponenter och system för att styra, mäta, övervaka och reglera flöden. I affärsområdet ingår bolag med olika specialiteter inom industriell flödesteknik.

Kunderna finns inom segmenten processindustri, livs- och läkemedelsindustri, VA/VVS, energi och marin. Produktområden inkluderar ventiler, rör och rörsystem, mätteknik, pumpar, hydraulik och industriell utrustning.

Affärsområdet har en stark marknadsposition framför allt i Sverige men även i norra Europa.

Resultat 2019

  2019 2018 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 3 798 3 491 9
EBITA, MSEK 491 414 19
EBITA-marginal, % 12,9 11,9  
Avkastning på operativt kapital, % 26 25  
Medelantal anställda 1 058 1 030  

Nettoomsättning 2019

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag