Andel av omsättning 21%
Andel av EBITA 19%
Morgan O'Brien
Senior Vice President Flow Technology
Kontakta

Flow Technology

Bolagen inom affärsområdet Flow Technology erbjuder komponenter och system för att styra, mäta, övervaka och reglera flöden. I affärsområdet ingår bolag med olika specialiteter inom industriell flödesteknik.

Kunderna finns inom segmenten processindustri, livs- och läkemedelsindustri, VA/VVS, energi och marin. Produktområden inkluderar ventiler, rör och rörsystem, mätteknik, pumpar, hydraulik och industriell utrustning.

Affärsområdet har en stark marknadsposition framför allt i Sverige men även i norra Europa.

Resultat 2018

  2018 2017 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 3 491 3 135 11
EBITA, MSEK 414 343 21
EBITA-marginal, % 11,9 10,9  
Avkastning på operativt kapital, % 25 23  
Medelantal anställda 1 030 977  

Nettoomsättning 2018

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag