Andel av omsättning 8%
Andel av EBITA 9%
Juha Kujala
Senior Vice President Finland
Kontakta

Finland

Affärsområde Finland omfattar bolag som erbjuder komponentförsäljning och specialanpassning, sammansättning och installation av produkter från olika leverantörer.

Kunderna finns inom segmenten bygg och infrastruktur, verkstad, VA/VVS, energi och kemi. Produkterna inkluderar bland annat hydraulik och industriell utrustning, mätteknik, ventiler, service, filter- och processteknik.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Finland.

Resultat 2020

  2020 2019 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 1 679 1 689 –1
EBITA, MSEK 247
223 11
EBITA-marginal, % 14,7 13,2  
Avkastning på operativt kapital, % 31 33  
Medelantal anställda 467 453  

Nettoomsättning 2020

Bolag