Andel av omsättning 10%
Andel av EBITA 9%
Juha Kujala
Senior Vice President Finland
Kontakta

Finland

Affärsområde Finland omfattar bolag som erbjuder komponentförsäljning och specialanpassning, sammansättning och installation av produkter från olika leverantörer.

Kunderna finns inom segmenten bygg och infrastruktur, verkstad, VA/VVS, energi och kemi. Produkterna inkluderar bland annat hydraulik och industriell utrustning, mätteknik, ventiler, service, filter- och processteknik.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Finland.

Resultat 2018

  2018 2017 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 1 743 1 729 1
EBITA, MSEK 213
179 19
EBITA-marginal, % 12,2 10,4  
Avkastning på operativt kapital, % 39 33  
Medelantal anställda 497 539  

Nettoomsättning 2018

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag