Andel av omsättning 8%
Andel av EBITA 9%
Juha Kujala
Senior Vice President Infrastructure & Construction
Kontakta

Finland

Affärsområde Finland omfattar bolag som erbjuder komponentförsäljning och specialanpassning, sammansättning och installation av produkter från olika leverantörer.

Kunderna finns inom segmenten bygg och infrastruktur, verkstad, VA/VVS, energi och kemi. Produkterna inkluderar bland annat hydraulik och industriell utrustning, mätteknik, ventiler, service, filter- och processteknik.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Finland.

Resultat 2022

  2022 2021 Förändring, %
Nettoomsättning, mkr 2 220 1 826 22
EBITA, mkr 370
283 31
EBITA-marginal, % 16,7 15,5  
Avkastning på operativt kapital, % 33 31  
Medelantal anställda 543 497  

Nettoomsättning 2022

Bolag