Andel av omsättning 9%
Andel av EBITA 9%
Juha Kujala
Senior Vice President Finland
Kontakta

Finland

Affärsområde Finland omfattar bolag som erbjuder komponentförsäljning och specialanpassning, sammansättning och installation av produkter från olika leverantörer.

Kunderna finns inom segmenten bygg och infrastruktur, verkstad, VA/VVS, energi och kemi. Produkterna inkluderar bland annat hydraulik och industriell utrustning, mätteknik, ventiler, service, filter- och processteknik.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Finland.

Resultat 2019

  2019 2018 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 1 689 1 743 -3
EBITA, MSEK 223
213 5
EBITA-marginal, % 13,2 12,2  
Avkastning på operativt kapital, % 33 39  
Medelantal anställda 453 497  

Nettoomsättning 2019

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag