Andel av omsättning 8%
Andel av EBITA 9%
Juha Kujala
Senior Vice President Finland
Kontakta

Finland

Affärsområde Finland omfattar bolag som erbjuder komponentförsäljning och specialanpassning, sammansättning och installation av produkter från olika leverantörer.

Kunderna finns inom segmenten bygg och infrastruktur, verkstad, VA/VVS, energi och kemi. Produkterna inkluderar bland annat hydraulik och industriell utrustning, mätteknik, ventiler, service, filter- och processteknik.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Finland.

Resultat 2022

  2022 2021 Förändring, %
Nettoomsättning, mkr 2 220 1 826 22
EBITA, mkr 370
283 31
EBITA-marginal, % 16,7 15,5  
Avkastning på operativt kapital, % 33 31  
Medelantal anställda 543 497  

Nettoomsättning 2022

Bolag