Andel av omsättning 8%
Andel av EBITA 7%
Markus Rüedin
Senior Vice President DACH
Kontakta

DACH

Affärsområdet DACH omfattar verksamheter som erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning.

I affärsområdet ingår bolag med betydande inslag av egen tillverkning och egna produkter. Kunderna återfinns inom segmenten bygg- och infrastruktur, verkstad och hälso- och sjukvård och kemi. Produktområden är till exempel byggmaterial, hydraulik- och industriell utrustning och ventiler.

Varje enskilt företag har en stark marknadsposition i DACH-området (Tyskland, Österrike och Schweiz) med de flesta företagen som marknadsledande inom sin nisch.

Resultat 2021

  2021 2020 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 1 661 1 529 9
EBITA, MSEK 236 169 40
EBITA-marginal, % 14,2 11,1  
Avkastning på operativt kapital, % 20 13  
Medelantal anställda 585 583  

Nettoomsättning 2021

Bolag