Andel av omsättning 8%
Andel av EBITA 6%
Markus Rüedin
Senior Vice President DACH
Kontakta

DACH

Affärsområdet DACH omfattar verksamheter som erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning.

I affärsområdet ingår bolag med betydande inslag av egen tillverkning och egna produkter. Kunderna återfinns inom segmenten bygg- och infrastruktur, verkstad och hälso- och sjukvård och kemi. Produktområden är till exempel byggmaterial, hydraulik- och industriell utrustning och ventiler.

Varje enskilt företag har en stark marknadsposition i DACH-området (Tyskland, Österrike och Schweiz) med de flesta företagen som marknadsledande inom sin nisch.

Resultat 2020

  2020 2019 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 1 529 1 403 9
EBITA, MSEK 169 134 26
EBITA-marginal, % 11,1 9,6  
Avkastning på operativt kapital, % 13 12  
Medelantal anställda 583 532  

Nettoomsättning 2020

Bolag