Andel av omsättning 7%
Andel av EBITA 6%
Marcus Rüedin
Senior Vice President DACH
Kontakta

DACH

Affärsområdet DACH omfattar verksamheter som erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning.

I affärsområdet ingår bolag med betydande inslag av egen tillverkning och egna produkter. Kunderna återfinns inom segmenten bygg- och infrastruktur, verkstad och hälso- och sjukvård och kemi. Produktområden är till exempel byggmaterial, hydraulik- och industriell utrustning och ventiler.

Varje enskilt företag har en stark marknadsposition i DACH-området (Tyskland, Österrike och Schweiz) med de flesta företagen som marknadsledande inom sin nisch.

Resultat 2018

  2018 2017 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 1 225 945
30
EBITA, MSEK 126 79 59
EBITA-marginal, % 10,3 8,4  
Avkastning på operativt kapital, % 15 14  
Medelantal anställda 542 391  

Nettoomsättning 2018

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag