Andel av omsättning 15%
Andel av EBITA 13%
Robert Timmer
Senior Vice President Benelux
Kontakta

Benelux

Bolagen inom detta affärsområde erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning.

I affärsområdet ingår bolag med betydande inslag av egen tillverkning och egna produkter. Kunderna finns till exempel inom segmenten energi, bygg- och infrastruktur och hälso- och sjukvård. Produktområden är till exempel ventiler, hydraulik- och industriell utrustning samt mätteknik.

Affärsområdet har starka marknadspositioner i Benelux-området (Belgien, Nederländerna och Luxemburg).

Resultat 2020

  2020 2019 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 2 773 2 288 21
EBITA, MSEK 360 315 14
EBITA-marginal, % 13,0 13,8  
Avkastning på operativt kapital, % 16 16  
Medelantal anställda 744 635  

Nettoomsättning 2020

Bolag