Andel av omsättning 12%
Andel av EBITA 13%
Robert Timmer
Senior Vice President Benelux
Kontakta

Benelux

Bolagen inom detta affärsområde erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning.

I affärsområdet ingår bolag med betydande inslag av egen tillverkning och egna produkter. Kunderna finns till exempel inom segmenten energi, bygg- och infrastruktur och hälso- och sjukvård. Produktområden är till exempel ventiler, hydraulik- och industriell utrustning samt mätteknik.

Affärsområdet har starka marknadspositioner i Benelux-området (Belgien, Nederländerna och Luxemburg).

Resultat 2019

  2019 2018 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 2 288 2 045 12
EBITA, MSEK 315 306 3
EBITA-marginal, % 13.8 15.0  
Avkastning på operativt kapital, % 16 19  
Medelantal anställda 635 528  

Nettoomsättning 2019

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag