Andel av omsättning 15%
Andel av EBITA 14%
Robert Timmer
Senior Vice President Benelux
Kontakta

Benelux

Bolagen inom detta affärsområde erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning.

I affärsområdet ingår bolag med betydande inslag av egen tillverkning och egna produkter. Kunderna finns till exempel inom segmenten energi, bygg och infrastruktur samt hälso- och sjukvård. Produktområden är till exempel ventiler, hydraulikutrustning och industriell utrustning samt mätteknik.

Affärsområdet har starka marknadspositioner i Benelux-området (Belgien, Nederländerna och Luxemburg).

Resultat 2022

  2022 2021 Förändring, %
Nettoomsättning, mkr 4 084 3 331 23
EBITA, mkr 599 464 29
EBITA-marginal, % 14,7 13,9  
Avkastning på operativt kapital, % 19 17  
Medelantal anställda 975 907  

Nettoomsättning 2022

Bolag