Andel av omsättning 12%
Andel av EBITA 14%
Robert Timmer
Senior Vice President Benelux
Kontakta

Benelux

Bolagen inom detta affärsområde erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning.

I affärsområdet ingår bolag med betydande inslag av egen tillverkning och egna produkter. Kunderna finns till exempel inom segmenten energi, bygg- och infrastruktur och hälso- och sjukvård. Produktområden är till exempel ventiler, hydraulik- och industriell utrustning samt mätteknik.

Affärsområdet har starka marknadspositioner i Benelux-området (Belgien, Nederländerna och Luxemburg).

Resultat 2018

  2018 2017 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 2 045 1 695 21
EBITA, MSEK 306
237 29
EBITA-marginal, % 15.0 14.0  
Avkastning på operativt kapital, % 19 20  
Medelantal anställda 528 440  

Nettoomsättning 2018

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag