Upplåning

Indutrades upplåning är centraliserad i syfte att öka möjligheterna till goda villkor, säkerställa en god intern kontroll och möjliggöra en effektiv kapitalallokering till alla koncernens bolag.

Den centrala Treasury-funktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt tjänar som en internbank för koncernen.

Skuld tas i första hand upp av moderbolaget Indutrade AB och överförs till dotterbolag i form av interna lån alternativt kapitaltillskott.

KREDITRATING

Indutrade AB tilldelades det långsiktiga kreditbetyget BBB- med stabila utsikter från S&P Global Ratings den 29 mars 2021. Läs pressmeddelandet här.

Läs rapporten här. (endast tillgänglig på engelska)

OBLIGATIONSLÅN 

Indutrade har upprättat ett MTN-program med en låneram om SEK 10 miljarder för upplåning på den svenska kapitalmarknaden. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta finns tillgängligt längst ner på denna sida.

Utestående obligationer

Lånenummer 104 105 106 107
ISIN SE0012676419 SE0013102274 SE0013883345 SE0013360708
Dokumentation MTN MTN MTN MTN
Belopp MSEK 500 MSEK 900 MSEK 750 MSEK 650
Emissionsdag 2019-06-26 2021-05-12 2021-12-02 2022-03-23
Kupong 3 m Stibor +1,35% 3 m Stibor
+0,93%
3 m Stibor
+0,74%
3 m Stibor
+1,05%
Återbetal-
ningsdag
2024-09-26 2026-11-12 2025-12-02 2026-03-23
Handelsplats Nasdaq Stockholm Nasdaq
Stockholm
Nasdaq
Stockholm
Nasdaq
Stockholm
Administrer-
ande institut
Nordea Bank, Svenska Handelsbanken Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank Nordea Bank, Svenska Handelbanken Nordea Bank

 

Lånenummer 108 109 110 111
ISIN SE0013883642 SE0017780323 SE0017780331 SE0017780356
Dokumentation MTN MTN MTN MTN
Belopp MSEK 1 000 MSEK 400 MSEK 500 MSEK 300
Emissionsdag 2022-06-09 2022-11-23 2022-11-23 2022-11-23
Kupong 3 m Stibor
+1,70%
3 m Stibor
+1,60%
4,684% 4,875%
Återbetalnings-
dag
2027-06-09 2025-05-23 2025-05-23 2026-09-23
Handelsplats Nasdaq
Stockholm
Nasdaq
Stockholm
Nasdaq
Stockholm
Nasdaq
Stockholm
Administrerande
institut
Svenska Handelsbanken, Nordea Bank Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank

 

Lånenummer 112 113 114
ISIN SE0013883824 SE0013360914 SE0013360922
Dokumentation MTN MTN MTN
Belopp MSEK 200 MSEK 800 MSEK 200
Emissionsdag 2022-12-13 2023-02-23 2022-02-23
Kupong 4,493% 3 m Stibor
+1,90%
4,635%
Återbetalnings-
dag
2024-12-20 2028-02-23 2028-02-23
Handelsplats Nasdaq Stockholm Nasdaq
Stockholm
Nasdaq
Stockholm
Administrerande
institut
Svenska Handelsbanken Svenska Handelsbanken, Nordea Bank Svenska Handelsbanken, Nordea Bank