Upplåning

Indutrades upplåning är centraliserad i syfte att öka möjligheterna till goda villkor, säkerställa en god intern kontroll och möjliggöra en effektiv kapitalallokering till alla koncernens bolag.

Den centrala Treasury-funktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt tjänar som en internbank för koncernen.

Skuld tas i första hand upp av moderbolaget Indutrade AB och överförs till dotterbolag i form av interna lån alternativt kapitaltillskott.

KREDIT RATING

Indutrade AB tilldelades det långsiktiga kreditbetyget BBB- med stabila utsikter från S&P Global Ratings den 29 mars 2021. Läs pressmeddelandet här.

Läs rapporten här. (endast tillgänglig på engelska)

OBLIGATIONSLÅN 

Indutrade har upprättat ett MTN-program med en låneram om SEK 10 miljarder för upplåning på den svenska kapitalmarknaden. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta finns tillgängligt längst ner på denna sida.

Utestående obligationer

Lånenummer 101 102 104
ISIN SE0010921197 SE0010921189 SE0012676419
Dokumentation MTN MTN MTN
Belopp MSEK 610 MSEK 150 MSEK 500
Emissionsdag 2018-02-23 2018-02-23 2019-06-26
Kupong 3 m Stibor +1,1% 1,75% 3 m Stibor +1,35%
Återbetal-
ningsdag
2023-02-23 2023-02-23 2024-09-26
Handelsplats Nasdaq Stockholm Nasdaq Stockholm Nasdaq Stockholm
Administrer-
ande institut
Svenska Handelsbanken Svenska Handelsbanken Nordea Bank, Svenska Handelsbanken

 

Lånenummer 105 106 107 108
ISIN SE0013102274 SE0013883345 SE0013360708 SE0013883642
Dokumentation MTN MTN MTN MTN
Belopp MSEK 900 MSEK 750 MSEK 650 MSEK 1 000
Emissionsdag 2021-05-12 2021-12-02 2022-03-23 2022-06-09
Kupong 3 m Stibor
+0,93%
3 m Stibor
+0,74%
3 m Stibor
+1,05%
3 m Stibor
+1,70%
Återbetalnings-
dag
2026-11-12 2025-12-02 2026-03-23 2027-06-09
Handelsplats Nasdaq
Stockholm
Nasdaq
Stockholm
Nasdaq
Stockholm
Nasdaq
Stockholm
Administrerande
institut
Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank Nordea Bank, Svenska Handelbanken Nordea Bank Svenska Handelsbanken, Nordea Bank

 

Lånenummer 109 110 111 112
ISIN SE0017780323 SE0017780331 SE0017780356 SE0013883824
Dokumentation MTN MTN MTN MTN
Belopp MSEK 400 MSEK 500 MSEK 300 MSEK 200
Emissionsdag 2022-11-23 2022-11-23 2022-11-23 2022-12-13
Kupong 3 m Stibor
+1,60%
4,684% 4,875% 4,493%
Återbetalnings-
dag
2025-05-23 2025-05-23 2026-09-23 2024-12-20
Handelsplats Nasdaq
Stockholm
Nasdaq
Stockholm
Nasdaq
Stockholm
Nasdaq Stockholm
Administrerande
institut
Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank Svenska Handelsbanken