Kalender

Kommande event

2020-02-04
Extra bolagsstämma hålls i Stockholm

2020-02-05
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

2020-04-27
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

2020-05-06
Årstämma hålls i Stockholm

2020-07-17
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

2020-10-20
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020