Utdelningspolicy

Här kan du läsa mer om Indutrades utdelningspolicy samt aktuell utdelning.

Utdelningspolicy

Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och hög utdelningstillväxt. Målet är att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av resultatet efter skatt.

De senaste fem åren har utdelningsandelen uppgått i genomsnitt till 37 procent, inklusive årets föreslagna utdelning och exklusive 2019 då ingen utdelning gjordes.

UTDELNING 2023

För verksamhetsåret 2023 föreslår styrelsen en utdelning om 2,85 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 11 april 2024 och utbetalning beräknas ske den 16 april 2024.