Utdelningspolicy

Här kan du läsa mer om Indutrades utdelningspolicy samt aktuell utdelning.

Utdelningspolicy

Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och hög utdelningstillväxt. Målet är att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av resultatet efter skatt. Under den senaste femårsperioden har 2 036 mkr delats ut till aktieägarna, motsvarande en utdelningsandel på 31 procent av Indutrades sammantagna vinst efter skatt på 6 486 mkr. Inklusive årets föreslagna utdelning och exklusive 2019 då ingen utdelning gjordes, motsvarar utdelningsandelen 41 procent.

UTDELNING 2020

För 2020 föreslås en utdelning om 1,80 kr vilket motsvarar 39 procent.