Utdelningspolicy

Här kan du läsa mer om Indutrades utdelningspolicy.

MÅL FÖR UTDELNING

Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och hög utdelningstillväxt. Målet är att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av resultatet efter skatt (tidi­gare mellan 30 och 60 procent). Under den senaste femårsperioden har av Indutrades sammantagna vinst efter skatt på 5 711 mkr till aktieägarna utdelats 2 315 mkr, inklusive årets föreslagna utdelning, vilket motsvarar en utdelnings­andel på 41 procent.

UTDELNING 2019

Indutrades årsstämma hölls den 2 juni 2020 och fastställde styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna inte ska lämnas för räkenskapsåret 2019.