Tidigare fondemissioner

Extra bolagsstämman den 3 december 2020 beslutade om en fondemission 2:1 med avstämningsdag den 18 december 2020. För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen har två (2) nya aktier tilldelats utan kostnad.

Årsstämman den 27 april 2016 beslutade om en fondemission 2:1 med avstämningsdag den 27 maj 2016. För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen har två (2) nya aktier tilldelats utan kostnad.