Fondemission

Årsstämman den 27 april 2016 beslutade om en fondemission 2:1 med avstämningsdag den 27 maj 2016.

För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen har två (2)nya aktier tilldelats utan kostnad. Efter fondemissionen har antalet aktier i Indutrade tredubblats och priset per aktie har minskat till cirka en tredjedel.

Effekter på ägarstrukturen

Eftersom varje befintlig aktie gav rätt till två (2) nya aktier kommer fondemissionen inte att medföra någon förändring i förhållandet mellan aktieägarna.