Visselblåsning

Indutrades goda varumärke och förtroende bygger på hög integritet och god affärssed. Vi stävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik.

Vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet och vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i Indutrades Uppförandekod.

Visselblåsningssystem

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Indutrades policys har vi inrättat ett whistleblowsystem. Alla anmälningar tas emot och utreds av Indutrades visselbåsarkommitté. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

För mer information och för att lämna en rapport, gå till:
https://report.whistleb.com/indutrade

”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.”
WhistleB