KPI’s en resultaten

Om de duurzaamheidsdoelen voor 2030 te halen, heeft Indutrade een aantal kerncijfers binnen elk doelgebied gedefinieerd. De doelen en kerncijfers zullen jaarlijks worden geëvalueerd om een effectieve werkwijze te garanderen voor het identificeren, meten en berekenen van de factoren die van invloed zijn op de langetermijndoelen van Indutrade.

Hieronder kun je meer lezen over KPI’s en resultaten voor elk duurzaamheidsdoel.

KPI mensen

Betrokken medewerkers

KPI: percentage bedrijven dat de tevredenheid/betrokkenheid van hun medewerkers meet
Startpunt 2020: 58%
Resultaat 2021: 64%
Doel 2025: 100%

Leiderschaps- en competentieontwikkeling

KPI: percentage CEO’s die intern binnen de groep zijn benoemd
Startpunt 2020: 50%
Resultaat 2021: 50%
Doel 2025: 60%

Betrokkenheid van de medewerkers

KPI: percentage medewerkers van de groep die nog steeds in dienst zijn (retention rate)
Startpunt 2020: 90%
Resultaat 2021: 89,5%
Doel 2025: 85-90%

Diversiteit en inclusie

KPI: percentage Raden van Bestuur van dochterondernemingen waarin vrouwen zijn vertegenwoordigd
Startpunt 2020: 17%
Resultaat 2021: 21%
Doel 2025: 60%

Welzijn van de medewerkers

KPI: Ziekteverzuim totaal (kort en langdurig verzuim)
Startpunt 2020: 6,1 dagen/fulltime medewerker
Resultaat 2021: 8,1 dagen/fulltime medewerker
Doel 2025:
4,3 dagen/fulltime medewerker

Veiligheid van de medewerkers

KPI: Frequentie van arbeidsongevallen1)
Startpunt 2020: 3,2
Resultaat 2021: 1,8
Doel 2025: 1,6

1) De ongevalsfrequentie is het aantal verwondingen per 200.000 gewerkte uren.

KPI Milieu

KPI Rendabele groei