Avainluvut, tavoitteet ja tulokset

Vuodelle 2030 asetettujen vastuullisuustavoitteiden saavuttamista varten on määritelty omat avainlukunsa. Tavoitteita ja avainlukuja arvioidaan vuosittain. Näin varmistamme, että toimimme tehokkaasti ja mittaamme juuri niitä asioita, jotka vaikuttavat pitkän ajan vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseen.

Alla voit lukea tarkemmin avainmittareistamme (KPI) ja tuloksistamme kunkin vastuullisuustavoitteen osalta.

KPI – Ihmiset

Ihmisten sitoutuminen

KPI: Niiden yhtiöiden osuus, joissa henkilöstön tyytyväisyyttä/sitoutumista mitataan
Lähtötaso 2020: 58 %
Tulos 2021: 64 %
Tavoite 2025: 100 %

Johtajuuden ja osaamisen kehittäminen

KPI: Niiden yhtiöiden osuus, joissa toimitusjohtaja on rekrytoitu sisäisesti
Lähtötaso 2020: 50 %
Tulos 2021: 50 %
Tavoite 2025: 60 %

Henkilöstön tyytyväisyys/sitoutuminen

KPI: Konserni-yhtiöiden henkilöstön pysyvyys (osuus henkilöstöstä, retention rate)
Lähtötaso 2020: 90 %
Tulos 2021: 89,5 %
Tavoite 2025: 85-90 %

Moninaisuus ja osallisuus

KPI: Niiden tytäryhtiöiden osuus, joiden hallituksessa on naisia
Lähtötaso 2020: 17 %
Tulos 2021: 21 %
Tavoite 2025: 60 %

Henkilöstön hyvinvointi

KPI: Sairauspoissaolojen kokonaismäärä (lyhyt- ja pitkäaikaiset sairauslomat)
Lähtötaso 2020: 6,1 päivää/kokoaikainen henkilöstö
Tulos 2021: 8,1 päivää/kokoaikainen henkilöstö
Tavoite 2025: 4,3 päivää/kokoaikainen henkilöstö

Henkilöstön turvallisuus

KPI: Työtapaturmataajuus1)
Lähtötaso 2020: 3,2
Tulos 2021: 1,8
Tavoite 2025: 1,6

1) Tapaturmataajuus = tapaturmien lukumäärä 200 000 tehtyä työtuntia kohti

KPI – Ympäristö

KPI – Kestävä ja kannattava kasvu