Tavoitteet ja strategia

Indutrade-konserni pyrkii hajauttamaan liiketoimintariskiään hakemalla jatkuvaa kasvua tarkasti valikoiduilla maantieteellisillä alueilla, tuotteilla ja niche-markkinoilla. Kasvu tapahtuu sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN

Liikevaihdon kasvu

EBITA-marginaali

Sijoitetun pääoman tuotto

Nettovelkaantuneisuusaste

Osinkojen osuus tuotoista

Konsernin päätavoitteena on kestävä ja kannattava kasvu.

STRATEGINEN LINJAUS

Indutraden strategiana on yhtäältä auttaa konsernin yhtiöitä kasvamaan omien mahdollisuuksiensa mukaan ja toisaalta vahvistaa konsernin kykyä tehdä onnistuneita yritysostoja. Liiketoimintamallimme mukaisesti kehitämme ja ostamme ensisijaisesti menestyviä yrityksiä, joiden johdossa on innostuneita yrittäjiä.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JAKAMINEN

VASTUULLISUUS LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUTENA

AMMATTIMAINEN OMISTAJUUS

SKAALAUTUVUUS

EDISTYSASKELEITA VUONNA 2022

YRITYSOSTOSTRATEGIA

Kasvu ostamalla vakiintuneita, kannattavia ja yrittäjävetoisia teknologia- ja teollisuusyrityksiä on aina ollut keskeinen osa Indutrade-konsernin liiketoimintamallia. Yritysostostrategia on osoittautunut onnistuneeksi, ja sitä kehitetään jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa pitkäaikainen ja kestävä arvon luominen.

OPPORTUNISTINEN OTE

ORGAANINEN KASVUPOTENTIAALI

MAANTIETEELLINEN LAAJENEMINEN

YRITYSOSTO-OSAAMISEN VAHVISTAMINEN

OSTOKOHTEIDEN TUNNISTAMINEN

ERILAISET HINNOITTELUMALLIT