Indutrade är en internationell industrikoncern som säljer tekniska komponenter och lösningar med högt teknikinnehåll. Produkterna och lösningarna hjälper kunderna att dels förbättra sina egna produkter och dels effektivisera sina egna produktionsprocesser. Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag.

Årsstämma 2017

Indutrade håller årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Följ denna länk för mer information.

 

Tillväxt med unik affärsmodell

Indutrade består av drygt 200 bolag varav de flesta har kommit in i koncernen via förvärv. Under de senaste tre åren har ett tiotal bolag införlivats per år. Läs om hur Indutrade arbetar.

 

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Indutrade publicerade delårsrapporten för andra kvartalet kl 11 den 25 juli 2017. Rapporten kommenteras av VD och CFO via länken här.

 

206,90
+1,50
Aktiekurs