Indutrade är en internationell industrikoncern som säljer tekniska komponenter och lösningar med högt teknikinnehåll. Produkterna och lösningarna hjälper kunderna att dels förbättra sina egna produkter och dels effektivisera sina egna produktionsprocesser. Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag.

Hållbara lösningar

Indutrades kunder möter ökade krav och förväntningar på ansvarsfulla och hållbara lösningar. Läs om goda exempel på sådana lösningar bland Indutrades bolag,

Tillväxt med unik affärsmodell

Indutrade består av nästan 200 bolag varav de flesta har kommit in i koncernen via förvärv. Under de senaste tre åren har ett tiotal bolag införlivats per år. Läs om hur Indutrade arbetar.

Vi söker företag

Vill du att ditt bolag ska fortsätta växa och utvecklas? Då är kanske Indutrade alternativet för dig. Läs mer om andra förtag som förvärvats av Indutrade.

357,50
-8,10
Share price

Nyckeltal

Nästan 200 bolag

9746
 mkr nettoomsättning

12
förvärv 2014

27
länder

4500
anställda

10% 
tillväxt 2014