Indutrade är en internationell industrikoncern som säljer tekniska komponenter och lösningar med högt teknikinnehåll. Produkterna och lösningarna hjälper kunderna att dels förbättra sina egna produkter och dels effektivisera sina egna produktionsprocesser. Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag.

Upphandling av revisor pågår

Upphandlingsprocess avseende revisor för koncernen räkenskapsåren 2017-2020 pågår. Sista datum för skriftlig offert är 7 december 2016. Ytterligare upplysningar lämnas av Jan Öhman, ekonomi- och finansdirektör.

 

Tillväxt med unik affärsmodell

Indutrade består av nästan 200 bolag varav de flesta har kommit in i koncernen via förvärv. Under de senaste tre åren har ett tiotal bolag införlivats per år. Läs om hur Indutrade arbetar.

 

Delårsrapport tredje kvartalet 2016

Rapporten kommenterades av VD och CFO på en webkonferens. För mer information klicka här.

 

177,20
-0,80
Aktiekurs