Indutrade signerar FN:s initiativ Global Compact (UNGC)

Indutrade har idag undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Med fler än 9 500 företag som signatärer i mer än 160 länder är FN:s Global Compact världens största strategiskt initiativ för företag inom hållbarhetsområdet. Initiativet initierades 1999 och är en uppmaning till företag att ta ett globalt ansvar och anpassa sina strategier och verksamheter med de 10 principerna. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

En gång om året kommer Indutrade att utfärda en statusrapport (CoP) gällande hur vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de 10 principerna samt visa vår ansvarsskyldighet. Statusrapporten publiceras på FN:s Global Compacts hemsida, tillgänglig för allmänheten.

”Principerna från Global Compact har väglett Indutrade i arbetet med ett hållbart och ansvarsfullt företagande i många år och jag är stolt över att vi nu är formella undertecknare och deltagare i Global Compact ”, säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade. ”Att bedriva företag på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för långsiktigt hållbar tillväxt, utveckling och lönsamhet.”

Läs mer om FN:s Global Compact och de tio principerna på www.unglobalcompact.org.

Stockholm 28 mars 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frida Adrian, Vice President Communications, Sustainability and IR
tel. 08 703 03 00, 070 930 93 24