Indutrade förvärvar svenska bolaget Starke Arvid

Indutrade har den 17 maj tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Starke Arvid AB med en årsomsättning om cirka 90 miljoner kronor.

Starke Arvid är ett företag som utvecklar och levererar produkter och system för materialhantering inom byggindustrin samt vägunderhållsprodukter. Genom innovation och produktutveckling arbetar bolaget nära sina kunder för att göra vardagliga arbetsmoment smidigare, säkrare och mer kostnadseffektiva.

Under varumärket Starke Arvid (www.starkearvid.se) säljs materialhanteringsprodukter som förbättrar slutkundernas produktivitet, arbetsmiljö och ergonomiska utmaningar. Slutkunderna är framförallt nordiska byggbolag men viss försäljning sker även i Storbritannien. Vägunderhållsprodukter så som plogar, sandspridare och renhållningsutrustning för maskiner tillverkas och säljs under varumärket Fjärås of Sweden (www.fjarasofsweden.se). Kunder är till exempel entreprenadbolag. Utveckling och tillverkning av produkter och system sker i Ljungskile där cirka 35 medarbetare finns.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Fluids & Mechanical Solutions.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 17 maj 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00