Indutrade förvärvar svenska belysningsföretaget STRIHL

Indutrade har den 4 mars tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i STRIHL Scandinavia AB (www.strihl.se) med en årsomsättning om drygt 60 MSEK. Avtalet tecknades efter marknadens stängning igår.

STRIHL är en ledande leverantör av belysningsarmatur för utomhusbruk. Erbjudandet omfattar LED-produkter för utomhusbelysning av bland annat vägar, gator, parker och idrottsanläggningar. STRIHL är ett innovativt företag som kännetecknas av högteknologiska produkter med fokus på energieffektivitet och kvalitet. I den certifierade och moderna produktionsanläggningen i Kungsbacka utvecklas, designas och tillverkas stolpar, högmaster och armaturer för belysning efter kundernas önskemål. Kunderna är till exempel kommuner och elinstallatörer på den svenska och finska marknaden.

Tillträde ägde rum den 4 mars och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Fluids & Mechanical Solutions.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 5 mars 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00