Indutrade förvärvar svensk leverantör inom automationslösningar

Indutrade har den 1 april tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Acumo AB (www.acumo.se) och Acumo Communication Solution Nordic AB (www.acsnordic.se) med en total årsomsättning om cirka 60 MSEK.

Acumo säljer främst kundspecifika lösningar inom maskin- och allmäntillverkande industri. De är en ledande leverantör av automationslösningar inom områdena positionering, mätning och detektering. Produkterna omfattar till exempel skenor, kulskruvar, servolösningar och pulsgivare/absolutgivare. Med expertkompetens och hög servicenivå hjälper Acumo sina kunder inom den skandinaviska industrin med specialanpassade lösningar och avancerad rådgivning. Erbjudandet omfattar lösningar och produkter från världsledande tillverkare som uppfyller de högt ställda kraven vad gäller kvalitet, teknikinnovation, produktutveckling och certifieringar.    

Acumo Communication Solution Nordic (ACS) inriktar sig på försäljning av larmdon med produkter såsom blixtljus och sirener. Sedan 2018 finns även ACS på den norska marknaden.

Tillträde sker idag och bolagen kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 april 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00