Indutrade förvärvar specialistleverantör av väggsystem i glas

Indutrade har den 1 oktober tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Uniska AG, (https://www.uniska.ch/) med en årsomsättning om cirka CHF 5 miljoner (ungefär SEK 49 miljoner).

Uniska är en leverantör som erbjuder ett brett utbud av system av glasskiljeväggar till kunder på den schweiziska marknaden. Med flyttbara produkter och högkvalitativa lösningar för flexibel inredning uppfyller systemen högt ställda krav på god isolering, god absorptionsförmåga och brandskydd. Erbjudandet kompletteras av ett omfattande servicepaket inklusive projektplanering, installation och eftermarknadstjänster.

Tillträde sker idag och Uniska kommer att bli ett dotterbolag till Indutrades schweiziska bolag Novisol AG som ingår i affärsområdet DACH. Novisol levererar tekniska lösningar för industriisolering mot kyla, värme och ljud. Genom tilläggsförvärvet av Uniska stärks Novisols produkterbjudande och marknadsposition.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 oktober 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00