Indutrade förvärvar specialistbolag inom mätning

Indutrade har den 3 maj 2019 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Datum Electronics Ltd. (www.datum-electronics.co.uk), med en årsomsättning om cirka 4 MGBP.

Datum Electronics utvecklar, tillverkar och säljer innovativa lösningar inom mätning med vrid- och kraftmomentgivare och töjningsgivare. Produkterna används inom till exempel mätning och provning av effekt och prestanda hos maskiner, pumpar och motorer. Kunderna finns över hela världen inom bland annat marin och allmän industri. Företaget har 26 medarbetare och är baserat på Isle of Wight, Storbritannien.  

Tillträde äger rum idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Measurement & Sensor Technology. Förvärvet av Datum Electronics är ett tilläggsförvärv till Indutrades kluster av bolag inom våg- och momentmätning.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 3 maj 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00