Indutrade förvärvar sensortillverkaren Leiderdorp Instruments i Nederländerna

Indutrade har den 8 oktober tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Leiderdorp Instruments BV, (http://www.leiderdorpinstruments.nl/) med en årsomsättning om cirka EUR 2,5 miljoner. Avtalet tecknades efter marknadens stängning.

Leiderdorp Instruments är en nischad tillverkare av sensorer för geotekniska mätningslösningar på den nederländska marknaden. Det egenutvecklade produktutbudet är i huvudsak inriktat på de båda produktgrupperna sensorer för mätning av grundvattennivå samt vibrationsmätning inom infrastruktur.  

Tillträde ägde rum den 8 oktober och Leiderdorp Instruments är ett tilläggsförvärv till Indutrades nederländska bolag Hitma Instrumentatie BV, som ingår i affärsområdet Benelux. Hitma Instrumentatie tillhandahåller mätinstrument för mätning av tryck, flöde och temperatur. De kombinerade erbjudandena skapar goda tillväxtmöjligheter eftersom bolagen kompletterar och stärker varandra när det gäller produktutbud och marknadsposition.  

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

                                                                  

Stockholm den 9 oktober 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00