Indutrade förvärvar norskt instrumentbolag

Indutrade har den 1 juli tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Finisterra AS (www.finisterra.no) med årsomsättning om cirka 50 MNOK.

Finisterra är ett teknikförsäljningsbolag som erbjuder test- och mätinstrument från ledande tillverkare till kunder i Norge och Sverige. Bolagets erbjudande är särskilt starkt inom fuktmätning, men inkluderar även andra typer av instrument samt pumpar. Produkterbjudandet kompletteras av service, kalibrering av instrument samt utbildningar. 

Tillträde sker idag och Finisterra kommer att bli ett dotterbolag till Indutrades danska bolag Elma Instruments som ingår i affärsområdet Industrial Components. Elma Instruments är en av Skandinaviens ledande leverantörer av handhållna instrument inom segmentet test- och mätning. Genom förvärvet av Finisterra stärks Elma Instruments produkterbjudande samt marknadsposition.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 juli 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Skantze, Senior Vice President Industrial Components
Tel. 070 637 73 50

Frida Adrian, Vice President Communications, Sustainability and IR
Tel. 08 703 03 00, 070 930 93 24