Indutrade förvärvar Natgraph – ledare inom avancerad torkningsteknologi

Indutrade har den 3 juli tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det brittiska bolaget Natgraph Ltd (www.natgraph.co.uk), med en årsomsättning om cirka GBP 10 miljoner. Avtalet tecknades efter marknadens stängning.

Natgraph designar och tillverkar ett brett sortiment av kundanpassade torknings- och härdningssystem för industritryck. Användningsområden är till exempel inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin för produkter som biosensorer, dekaler, ingjuten elektronik och kreditkort.

Bolaget är vertikalt integrerat och producerar det mesta av sina egna maskinchassin, paneler och slutmontering vilket möjliggör hög flexibilitet och anpassningsförmåga. Produktionsprocessen är kostnadseffektiv med bibehållen hög kvalitet och korta ledtider. Natgraph har en ledande global marknadsposition och exporterar till kunder i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

Tillträde ägde rum den 3 juli och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde UK.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 4 juli 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00