Indutrade förvärvar leverantör av svetsningsprodukter

Indutrade har den 1 mars tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det brittiska företaget Wholesale Welding Supplies Ltd (www.weldability-sif.com). Avtalet tecknades efter marknadens stängning i fredags.

Weldability Sif, som är företagets varumärke, är leverantör av ett brett utbud av utrustning, förbrukningsartiklar och utbildningstjänster till marknaden för industrisvetsning. Utöver svetsmaskiner, förbrukningsartiklar och tillbehör tillhandahåller företaget även rök- och dammextraheringslösningar samt tjänster inom test och översyn av arbetsmiljöer. Med sina snabba och tillförlitliga produktleveranser, sin engagerade kundtjänst och ett fullt utrustat modernt utbildningscenter är Weldability Sif en pålitlig leverantör till distributörer i främst Storbritannien. Weldability Sif har 42 medarbetare och en nettoomsättning på cirka 8 miljoner GBP.

Tillträde ägde rum den 1 mars och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde UK.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 4 mars 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00