Indutrade förvärvar Intergate – svensk leverantör av säkerhetslösningar

Indutrade har den 22 november tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Intergate AB, (https://www.intergate.se/) med en årsomsättning om cirka 40 miljoner kronor.

Intergate är en leverantör av säkerhetsprodukter som till exempel vägbommar, passagegrindar, pollare och säkerhetsslussar. Sedan 1995 har Intergate försett företag, myndigheter, idrottsanläggningar och flygplatser på den svenska marknaden med smidiga lösningar för både personsäkerhet och reglering av fordonstrafik. Med kundanpassade installationer av allt från vägbommar i parkeringshus till entrélösningar i kontorsbyggnader levererar Intergate högkvalitativa produkter från europeiska tillverkare.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

                                                                     

Stockholm den 22 november 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00