Indutrade förvärvar holländska Sensor Groep

Indutrade har den 24 juli tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Sensor Beheer B.V., (www.sensor-groep.com) med en årsomsättning om cirka EUR 8,5 miljoner.

Sensor Groep är ett teknikförsäljningsbolag som erbjuder sensorer för industriell automatisering. Med omfattande kompetens inom områdena kontaktlös detektering, mätning, kontroll, räkning, övervakning och identifiering stödjer Sensor Groep sina kunder i val och implementering av sensorer. Tillämpningsområdena är både hos OEM-kunder och i slutanvändarnas tillverkningsprocesser. Sensor Groep har försäljningskontor i Nederländerna och Belgien.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Benelux.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 24 juli 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00