Indutrade förvärvar Finkova – finsk leverantör av industriventiler

Indutrade har den 2 september tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Finkova Oy, (www.finkova.fi) med en årsomsättning om cirka EUR 8,5 miljoner.

Finkova är ett teknikförsäljningsbolag som erbjuder ventillösningar till processindustrin och tillverkare av värme- och ångpannor. Produktsortimentet består av ett brett urval av ventiler, såsom reglerventiler, säkerhetsventiler och högtrycksventiler. Kunderna, som verkar både globalt och på den finska marknaden, finns inom bland annat segmenten massa- och papper, petrokemi, energi och stålindustrin. Produkterbjudandet kompletteras av service och omfattande teknisk expertis.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Flow Technology.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 2 september 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00