Publicering av Indutrades årsredovisning 2017

Indutrades årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.indutrade.se.

Indutrade kommer inte att trycka årsredovisningen, men ett utskrivet exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@indutrade.se eller på telefon 08 703 03 00.


Stockholm den 28 mars 2018


INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00

Länk till årsredovisningen 2017