Indutrades kapitalmarknadsdag 2018

Indutrade bjuder idag in till kapitalmarknadsdag på kontoret i Kista. På kapitalmarknadsdagen kommer tidigare lämnad information att kommenteras, fördjupas och preciseras.

Under dagen presenteras Indutrades affärsmodell och strategi för lönsam tillväxt. VD Bo Annvik och andra ur ledningen kommer att belysa strategiska initiativ för att öka värdeskapande och resultat. Presentationer kommer även att inkludera Indutrades operativa modell, förvärvsstrategi och arbetssätt.

Indutrades övergripande strategi är att leverera hållbar lönsam tillväxt genom strukturerad utveckling av koncernens bolag och fortsatt förvärv av stabila och välskötta tekniska handels- och industribolag.

Presentationerna från kapitalmarknadsdagen kan följas via Indutrades hemsida: https://www.indutrade.se/investerar-relationer/presentationer-webcasts/kapitalmarknadsdag-2018/ från klockan 09:00.

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frida Adrian, Vice President Communications, Sustainability and IR

Tel: 08 703 03 17