Indutrade förvärvar tillverkare av temperaturgivare i Nederländerna

Indutrade har den 25 oktober tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Thermo Electric Instrumentation B.V (http://www.thermo-electric.nl/).

Holländska Thermo Electric grundades 1968 och utvecklar, tillverkar, marknadsför och kalibrerar temperaturgivare. Företaget har utvecklat ett brett sortiment av temperaturgivare som anpassas efter kundernas specifika behov och önskemål. Utöver de egentillverkade produkterna erbjuder Thermo Electric även instrument från andra ledande tillverkare. Kunderna finns främst i Europa och inkluderar till exempel energibolag, entreprenadbolag och OEM-tillverkare. Thermo Electric har 55 anställda och omsätter cirka 11 MEUR.

Tillträde sker idag och Thermo Electric kommer att bli dotterbolag till Indutrades svenska bolag Pentronic AB som ingår i affärsområdet Measurement & Sensor Technology. Pentronic är en av Skandinaviens ledande tillverkare av industriella temperaturgivare och genom tilläggsförvärvet av Thermo Electric kompletteras och stärks Indutrades kluster av bolag inom denna nisch.

”Att använda den kunskap och expertis som finns inom koncernen för att skapa ytterligare tillväxt- och utvecklingsmöjligheter ser vi som mycket positivt”, säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 25 oktober 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00