Indutrade förvärvar NRG Automation Ltd i UK – systemleverantör av automatiserade lösningar till dörrar och portar

Indutrade har den 30 november 2018 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i NRG Automation Limited (http://www.nrgautomation.co.uk) i Storbritannien, med en årsomsättning om cirka 5,0 MGBP. Avtalet tecknades efter marknadens stängning i fredags.

NRG Automation är en systemleverantör av driv-, styrdon och motorer till dörrar och portar för industrier, butiker och bostäder. NRG Automation har också ett stort utbud av automatiseringslösningar för grindar och stängsel. Kunderna är tillverkare och installatörer av dörrar, portar och grindar i Storbritannien och Irland.

Tillträde ägde rum den 30 november och NRG Automation kommer att ingå i Indutrades brittiska bolag Ellard Ltd inom affärsområdet UK.

”Det är glädjande för oss att kunna tillkännage det här tilläggsförvärvet till Ellard. De kombinerade produktutbuden både stärker vår marknadsposition och ger ytterligare tillväxtmöjligheter på den brittiska och irländska marknaden”, säger Peter Rowlands, Senior Vice President för affärsområdet UK.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00