Indutrade förvärvar norska Norsecraft Tec AS

Indutrade har den 20 juli 2018 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det norska bolaget Norsecraft Tec AS (www.norsecrafttec.no).

Norsecraft Tec är ett ledande teknikförsäljningsbolag som erbjuder automatiska smörjsystem för entreprenadmaskiner och industriella applikationer. Ett smörjsystem säkerställer kontinuerlig tillförsel av smörjmedel i maskiner för att optimera drift och minimera stopp. Bolaget erbjuder även installation och har ett servicenätverk som täcker hela Norge. Norsecraft Tec har 18 anställda och omsätter cirka 50 MNOK.

Tillträde äger rum idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 20 juli 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00