Indutrade förvärvar holländska Zijtveld Grijpers

Indutrade har den 21 februari 2018 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det holländska bolaget Zijtveld Grijpers B.V. (http://zijtveld-grijpers.nl/).

Zijtveld Grijpers grundades 1995 och utvecklar, tillverkar och marknadsför hydrauliska gripverktyg för entreprenadmaskiner. Verktygen används inom ett flertal branscher, till exempel inom demolering, byggnation, infrastruktur, återvinning och materialhantering. Kunderna är både distributörer och OEM-kunder (kunder som integrerar Zijtveld Grijpers produkter i sina egna) och finns framförallt i Europa. Bolaget har ett 40-tal anställda och omsätter cirka 13 MEUR.

Tillträde äger rum idag och Zijtveld Grijpers kommer att ingå i Indutrades affärsområde Benelux.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 21 februari 2018

INDUTRADE AB (publ)