Indutrade förvärvar brittiska Precision UK Ltd

Indutrade har den 8 maj 2018 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det brittiska bolaget Precision Parts UK Ltd (www.precisionuk.co.uk/).

Precision UK Ltd är en tillverkare och leverantör av medicintekniska gasledningssystem. Systemen och produkterna används inom sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar för att leda och reglera medicinska gaser såsom syrgas och kväveoxid. De egentillverkade produkterna säljs under varumärket CPX. Bolaget är en stor leverantör på den brittiska marknaden och exporterar sina produkter till över 50 länder runt om i världen. Precision UK Ltd har cirka 40 anställda och omsatte 2017 cirka 11 MGBP.

Tillträde äger rum idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Flow Technology.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 8 maj 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00