Indutrade emitterar två obligationslån om totalt 1 000 MSEK

Indutrade AB (publ) har emitterat två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1 000 MSEK med en löptid om fem år.

Det första obligationslånet uppgår till 750 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +1,10%. Det andra obligationslånet uppgår till 250 MSEK och löper med en årlig fast kupongränta om 1,75%. Intresset för obligationslånen var mycket stort och emissionerna övertecknades.

Likviden från obligationsemissionerna kommer att användas till refinansiering av existerande banklån och allmänna verksamhetsändamål. Indutrade kommer att ansöka om notering av de nya obligationslånen på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Handelsbanken och Nordea har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. Wistrand har varit legal rådgivare.

Stockholm den 19 februari 2018

INDUTRADE AB (publ)