Indutrade emitterar ett obligationslån om 500 MSEK

Indutrade AB (publ) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 MSEK med en löptid om 3,25 år.

Obligationslånet uppgår till 500 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +0,95%. Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till refinansiering av existerande lån och allmänna verksamhetsändamål.

Indutrade kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

SEB har varit finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Stockholm den 20 november 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:                 

Patrik Johnson, CFO

Tel: 08 703 03 00