Inbjudan till webbsänd presentation av Indutrades bokslutskommuniké 2017

Indutrade kommer att offentliggöra bokslutskommunikén 2017 tisdagen den 13 februari kl. 08.00 CET. En webbsänd presentation kommer att hållas samma dag kl. 11.00 av VD Bo Annvik och finansdirektör Jan Öhman, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och webbsänds live via www.indutrade.se eller:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1584728&s=1&k=9E44678D86285A04C6078B6B7BF5B3D6

För att ta del av presentationen via telefon ring:

UK: +44 203 008 9810

SE: +46 8 566 426 65

US: +1 855 831 5945

Presentationsmaterialet kommer efter mötet att läggas ut på vår webbplats där du även kan se och höra presentationen i efterhand.

Stockholm den 31 januari 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00