Åsa Wirsenius tillträder som Group HR och förändring i Indutrades ledningsgrupp

Den 1 september tillträder Åsa Wirsenius som Vice President Group Human Resources med ansvar för bland annat koncernens Talent Management. Åsa Wirsenius kommer närmast från tjänsten som People Director på Belron UK och har omfattande erfarenhet och kompetens inom HR från både svenska och internationella bolag såsom Carglass, Barilla Wasa och ICA. Åsa Wirsenius kommer att ingå i Indutrades ledningsgrupp.

”Vi är glada över att välkomna Åsa till Indutrade. Hon tillför kompetens, kunskap och tar med sig värdefulla erfarenheter från andra decentraliserade företag vilket kommer att bidra positivt till vår fortsatta tillväxtresa”, säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade.

”Indutrades värderingsstyrda företagskultur som präglas av entreprenörskap och kundfokus tilltalar mig”, säger Åsa Wirsenius. ”Jag känner ett starkt engagemang för det nya ansvaret”.

För att ytterligare driva och stödja koncernens satsningar inom kommunikation och hållbarhet kommer även Frida Adrian Vice President Communications, Sustainability and IR, att ingå i Indutrades ledningsgrupp från den 1 september.

”Indutrade arbetar långsiktigt och hållbarhet är en naturlig del av vår decentraliserade affärsmodell.  Att våra bolag bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, bidrar till lokal tillväxt och främjar entreprenörskap är områden som vi ständigt arbetar med att utveckla och förbättra”, säger Bo Annvik.

Stockholm den 23 juli 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:                             
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00