Valberedningens förslag till styrelse i Indutrade AB

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Fredrik Lundberg, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson. Annica Bresky och Johnny Alvarsson står inte till förfogande för omval. Till nya styrelseledamöter föreslås Susanna Campbell samt Bo Annvik som efterträder Johnny Alvarsson som går i pension.

Susanna Campbell är född 1973 och civilekonom. Hon är styrelseledamot i Telia och har varit VD för Ratos. Dessförinnan var hon anställd hos McKinsey & Company samt Alfred Berg Fondkommission.

Bo Annvik är född 1965 och civilekonom. Han är för närvarande VD för Haldex och har dessförinnan arbetat i ledande befattningar, både i Sverige och utomlands, inom Volvo Cars, SKF och Outokumpu.

Valberedningen föreslår vidare omval av Fredrik Lundberg som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat.

Indutrades årsstämma äger rum klockan 16.00 den 26 april 2017 på IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Stockholm den 14 februari 2017

Valberedningen