Patrik Johnson ny CFO för Indutrade

Patrik Johnson har anställts som ny CFO i Indutrade AB och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Patrik Johnson tillträder sin befattning senast den 1 juli 2018 och efterträder Jan Öhman som lämnar Indutrade för en position utanför koncernen.

Patrik Johnson har gedigen finansiell och industriell kompetens från globala och börsnoterade företag och har bland annat varit CFO för Seco Tools. Han kommer närmast från Sandvikkoncernen där han har varit CFO för Sandvik Machining Solutions.

”Indutrade är ett spännande och välskött bolag. Jag känner ett starkt engagemang för det nya ansvaret och jag ser fram emot att vara delaktig och bidra till bolagets fortsatta utveckling”, säger Patrik Johnson.

”Vi är mycket glada över att välkomna Patrik till Indutrade. Med sin erfarenhet, kompetens och personlighet är vi övertygande om att Patrik kommer att tillföra mycket till vår framtida utveckling”, säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade.

Stockholm den 18 december 2017

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 18 december 2017 kl. 9.00 CET.