Indutrades förvärv av Young Black Ltd genomfört

Förvärvet av Young Black Ltd (www.youngblack.co.uk), med en årsomsättning om cirka 10 MGBP, som annonserades i ett pressmeddelande den 22 juni, har idag genomförts.

Young Black är ett teknikförsäljningsbolag som säljer ett brett sortiment av fästelement, pneumatiska verktyg, kompressorer, slangar och kopplingar till brittisk industri och byggföretag.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 14 juli 2017

INDUTRADE AB (publ)