Indutrades förvärv av Inovatools koncernen genomfört

Förvärvet av Inovatools koncernen (www.inovatools.eu) med en årsomsättning om cirka
33 MEUR, som annonserades i ett pressmeddelande den 22 september, har idag genomförts.

Inovatools grundades 1990 och är en tillverkare av verktyg för skärande bearbetning. Erbjudandet är inriktat på solida hårdmetallfräsar och hårdmetallborrar. Kunderna finns inom allmän verkstadsindustri, flygplansindustri, fordonsindustri och verktygsindustri. Hälften av koncernens omsättning går på export och resterande del till kunder i Tyskland. Inovatools har dotterbolag i Italien, Spanien, Portugal, Österrike, USA och Turkiet. Koncernen sysselsätter ca 200 personer.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 27 november 2017

INDUTRADE AB (publ)