Indutrade förvärvar Young Black Ltd i Storbritannien

Indutrade har idag ingått ett avtal med avsikt att förvärva samtliga aktier i Young Black Industrial Stapling Ltd, Storbritannien (www.youngblack.co.uk), med en årsomsättning om cirka 10 MGBP.

Young Black är ett teknikförsäljningsbolag som säljer ett brett sortiment av fästelement, pneumatiska verktyg, kompressorer, slangar och kopplingar till brittisk industri och byggföretag.

Tillträde förväntas ske i mitten av juli 2017. Young Black kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 22 juni 2017

INDUTRADE AB (publ)