Indutrade förvärvar Wennerström Ljuskontroll AB

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Wennerström Ljuskontroll AB (www.wlk.eu), med en årsomsättning om cirka 110 MSEK.

WLK är ett teknikförsäljningsbolag som är specialiserat på belysningskomponenter och ljusstyrning. Erbjudandet omfattar styr- och reglerutrustning, ljuskällor, driftdon och komponenter till belysningsarmaturer. Kunderna är tillverkare av belysningsarmaturer, elgrossister, elinstallatörer och fastighetsägare.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 5 juli 2017

INDUTRADE AB (publ)