Indutrade förvärvar tillverkare av rörkomponenter i Nederländerna

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Tubeworkx B.V., Nederländerna,

(www.tubeworkx.com), med en årsomsättning om cirka 5 MEUR.

Tubeworkx tillverkar nischade rörkomponenter till industrin. Bolaget omarbetar raka rör till avancerade komponenter genom böjning, svetsning och kallformning. Kunderna finns inom branscher som ventilation, medtech, fordonsindustri och hydraulik.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrade Benelux som i sin tur ingår i Indutrades affärsområde Special Products.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 17 juli 2017

INDUTRADE AB (publ)