Indutrade förvärvar Pro-Flex AS i Norge

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Pro-Flex AS i Bergen, Norge (www.pro-flex.no), med en årsomsättning om cirka 90 MNOK.

Pro-Flex är ett teknikförsäljningsbolag som levererar slangar och kopplingar till den norska industrin. Kunderna finns främst inom fiskerinäringen, livsmedelsproduktion, försvaret, varvsindustrin, lantbruk, offshore m.fl.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Flow Technology.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 10 april 2017

INDUTRADE AB (publ)