Indutrade förvärvar MaxxVision i Tyskland

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i MaxxVision GmbH, Stuttgart, Tyskland

(www.maxxvision.com), med en årsomsättning om cirka 8 MEUR.

MaxxVision är ett teknikförsäljningsbolag som erbjuder bildbehandlingsteknik för industri och visuell kommunikation, såsom kameror, linser och belysning, t.ex. för kvalitetskontroll i tillverkning, robotstyrning, produktidentifikation och analyser.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 18 april 2017

INDUTRADE AB (publ)