Indutrade förvärvar holländska Tradinco Instruments

Indutrade har den 22 december 2017 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det holländska bolaget Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. (https://tradinco.com/). Avtalet tecknades efter marknadens stängning i fredags.

Tradinco Instruments grundades 1963 och utvecklar, tillverkar och distribuerar test- och kalibreringsutrustning samt sensorer för industriella kunder och laboratorier. Bolaget är specialiserat på mätning av tryck, temperatur och elektricitet. De globala kunderna finns inom en mängd olika branscher, till exempel elektronik, kemi, kraftproduktion och medicinteknik. Bolaget har ett 30-tal anställda och omsätter cirka 7 MEUR.

Tillträde ägde rum den 22 december 2017 och Tradinco Instruments kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 27 december 2017

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00