Indutrade förvärvar Elma Instruments i Danmark

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Elma Instruments A/S (www.elma.dk), med en årsomsättning om cirka 140 MDKK.

Elma Instruments är ett teknikförsäljningsbolag med en stark marknadsposition som erbjuder test- och mätinstrument från ledande tillverkare till kunder på den skandinaviska marknaden. Produktsortimentet omfattar mätinstrument för bl.a. el, termografi, övervakning och ventilation. Erbjudandet kompletteras med service, kalibrering av instrument, samt utbildningar inom termografi och installationstester.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 6 juli 2017

INDUTRADE AB (publ)