Indutrades förvärv av Crysberg A/S genomfört

Indutrade har idag genomfört det i ett pressmeddelande den 1 juli publicerade förvärvet av samtliga aktier i Crysberg A/S, Danmark (www.crysberg.dk), med en årsomsättning om cirka 70 MDKK.

Crysberg utvecklar och tillverkar elektroniska styrsystem främst för bevattningsanläggningar av bl.a. parker, idrottsanläggningar och golfbanor men även för allmän industri.

Tillträde sker idag och Crysberg kommer att ingå i Indutrades affärsområde Measurement & Sensor Technology. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 12 augusti 2016

INDUTRADE AB (publ)